Bekijk Je Toekomst Nu beurs 2022

Het team van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs is gestart om weer een inspirerende opleidingen- en beroepenbeurs te organiseren in World Forum The Hague.

Tijdens deze beurs is er veel informatie te verkrijgen over de toekomstmogelijkheden na het vmbo, pro en vso. Vertegenwoordigers van mbo-opleidingen maar ook beroepsbeoefenaars, instellingen en andere partners zijn vertegenwoordigd tijdens deze dagen.

Maandag 12 en dinsdag 13 december a.s. ontvangen wij 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen van de vo-scholen van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg.

Tijdens het Open Huis op maandag 12 december a.s. zijn alle vmbo-leerlingen en hun ouders uit de regio Haaglanden van harte welkom om de beurs te bezoeken. De entree is gratis en voor alsnog zonder tijdsloten te bezoeken.

Woensdag 14 december a.s. ontvangen wij leerlingen en ouders van het praktijkonderwijs en de voortgezet speciaal onderwijs.

Graag tot december!

Met vriendelijke groet,
BJTN Team

Contactgegevens:
Marie-Anne van der Toorn
E: bjtnbeurs@spirit4you.nl